กิจกรรมต่างๆ

 

วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ.2562

        ครูและนักศึกษาแผนกวิชาการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่4 ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารชื่อผลงานน้ำพริกเผาเห็ดเผาะ

 

 

วันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ.2562

              นักศึกษาแผนกวิชาการดูแลผู้สูงอายุได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาคภาคเหนืออำเภอแม่สอดจังหวัดตากโครงงานการพัฒนาสูตรน้ำพริกคั่วเห็ดเผาะ

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562

        แผนกวิชาการดูแลผู้สูงอายุได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาครั้งที่29 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ระดับปวส. โครงงานการพัฒนาสูตรน้ำพริกคั่วเห็ดเผาะ