วันที่ 7 มกราคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวง พิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา เพื่อสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
7/1/2562 15:14:46
Size (KB)  :  1,035 KB
uttvc02
7/1/2562 8:45:56
Size (KB)  :  1,875 KB
uttvc03
7/1/2562 8:46:12
Size (KB)  :  2,015 KB
uttvc04
7/1/2562 7:14:54
Size (KB)  :  2,105 KB
uttvc05
7/1/2562 7:11:14
Size (KB)  :  2,019 KB
uttvc06
7/1/2562 7:13:32
Size (KB)  :  2,127 KB
uttvc07
7/1/2562 7:17:42
Size (KB)  :  2,150 KB
uttvc08
7/1/2562 7:18:02
Size (KB)  :  2,221 KB
uttvc09
7/1/2562 7:18:44
Size (KB)  :  2,141 KB
uttvc10
7/1/2562 7:19:50
Size (KB)  :  2,124 KB
uttvc11
7/1/2562 7:20:42
Size (KB)  :  1,922 KB
uttvc12
7/1/2562 7:23:10
Size (KB)  :  1,865 KB
uttvc13
7/1/2562 7:23:58
Size (KB)  :  1,805 KB
uttvc14
7/1/2562 7:25:52
Size (KB)  :  2,106 KB
uttvc15
7/1/2562 7:26:58
Size (KB)  :  2,082 KB
uttvc16
7/1/2562 7:31:16
Size (KB)  :  2,067 KB
uttvc17
7/1/2562 7:31:54
Size (KB)  :  1,980 KB
uttvc18
7/1/2562 7:32:56
Size (KB)  :  2,129 KB
uttvc19
7/1/2562 7:36:44
Size (KB)  :  2,238 KB
uttvc20
7/1/2562 7:36:50
Size (KB)  :  2,012 KB
uttvc21
7/1/2562 7:37:06
Size (KB)  :  1,963 KB
uttvc22
7/1/2562 7:37:52
Size (KB)  :  1,902 KB
uttvc23
7/1/2562 7:39:34
Size (KB)  :  2,213 KB
uttvc25
7/1/2562 7:39:56
Size (KB)  :  2,029 KB
uttvc26
7/1/2562 7:40:32
Size (KB)  :  1,889 KB
uttvc28
7/1/2562 7:41:06
Size (KB)  :  2,015 KB
uttvc29
7/1/2562 7:41:08
Size (KB)  :  1,998 KB
uttvc30
7/1/2562 7:41:50
Size (KB)  :  2,059 KB
uttvc32
7/1/2562 7:45:12
Size (KB)  :  1,984 KB
uttvc33
7/1/2562 8:01:28
Size (KB)  :  2,011 KB
uttvc34
7/1/2562 8:02:40
Size (KB)  :  1,885 KB
uttvc35
7/1/2562 8:03:02
Size (KB)  :  1,913 KB
uttvc36
7/1/2562 8:05:16
Size (KB)  :  2,082 KB
uttvc37
7/1/2562 8:05:26
Size (KB)  :  2,107 KB
uttvc38
7/1/2562 8:21:32
Size (KB)  :  2,213 KB
uttvc40
7/1/2562 8:23:00
Size (KB)  :  2,205 KB
uttvc41
7/1/2562 8:23:10
Size (KB)  :  1,973 KB
uttvc42
7/1/2562 8:26:52
Size (KB)  :  1,925 KB
uttvc43
7/1/2562 8:27:54
Size (KB)  :  1,896 KB
uttvc44
7/1/2562 8:33:16
Size (KB)  :  1,947 KB
uttvc46
7/1/2562 8:38:08
Size (KB)  :  1,990 KB
uttvc47
7/1/2562 8:38:54
Size (KB)  :  1,820 KB
Pages:     1