วันที่ 8 มกราคม 2562 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาหมอนไม้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc0001
8/1/2562 14:59:10
Size (KB)  :  7,299 KB
uttvc0002
8/1/2562 14:59:48
Size (KB)  :  6,976 KB
uttvc0003
8/1/2562 14:57:42
Size (KB)  :  6,563 KB
uttvc0004
8/1/2562 14:57:48
Size (KB)  :  6,805 KB
uttvc0005
8/1/2562 15:09:28
Size (KB)  :  6,765 KB
uttvc0006
8/1/2562 15:09:24
Size (KB)  :  6,783 KB
uttvc0007
8/1/2562 16:03:36
Size (KB)  :  1,833 KB
uttvc0008
8/1/2562 15:47:38
Size (KB)  :  7,287 KB
uttvc0009
8/1/2562 15:52:06
Size (KB)  :  6,807 KB
uttvc0010
8/1/2562 15:51:18
Size (KB)  :  7,555 KB
uttvc0011
8/1/2562 15:51:20
Size (KB)  :  6,064 KB
uttvc0012
8/1/2562 15:51:22
Size (KB)  :  6,770 KB
uttvc0013
8/1/2562 15:54:18
Size (KB)  :  6,550 KB
uttvc0014
8/1/2562 15:53:42
Size (KB)  :  2,205 KB
uttvc0015
8/1/2562 15:53:46
Size (KB)  :  2,146 KB
uttvc0016
8/1/2562 15:53:40
Size (KB)  :  1,879 KB
uttvc0017
8/1/2562 15:37:20
Size (KB)  :  6,640 KB
uttvc0018
8/1/2562 17:35:24
Size (KB)  :  3,115 KB
uttvc0019
8/1/2562 17:36:12
Size (KB)  :  3,277 KB
uttvc0020
8/1/2562 17:40:28
Size (KB)  :  3,307 KB
uttvc0022
8/1/2562 17:38:54
Size (KB)  :  846 KB
uttvc0023
8/1/2562 15:16:28
Size (KB)  :  6,571 KB
uttvc0024
8/1/2562 15:10:30
Size (KB)  :  2,046 KB
uttvc0025
8/1/2562 15:11:20
Size (KB)  :  2,131 KB
uttvc0026
8/1/2562 15:11:58
Size (KB)  :  1,879 KB
uttvc0027
8/1/2562 15:12:08
Size (KB)  :  2,173 KB
uttvc0028
8/1/2562 15:13:02
Size (KB)  :  1,903 KB
uttvc0029
8/1/2562 15:13:16
Size (KB)  :  2,038 KB
uttvc0030
8/1/2562 15:13:26
Size (KB)  :  1,863 KB
uttvc0031
8/1/2562 15:13:52
Size (KB)  :  1,966 KB
uttvc0032
8/1/2562 15:13:58
Size (KB)  :  2,066 KB
uttvc0033
8/1/2562 15:14:22
Size (KB)  :  2,184 KB
uttvc33
7/1/2562 10:36:04
Size (KB)  :  6,231 KB
uttvc0034
8/1/2562 15:14:14
Size (KB)  :  2,132 KB
uttvc34
7/1/2562 10:45:50
Size (KB)  :  6,331 KB
uttvc0035
8/1/2562 15:14:28
Size (KB)  :  1,877 KB
uttvc35
7/1/2562 10:46:26
Size (KB)  :  6,867 KB
uttvc0036
8/1/2562 15:15:00
Size (KB)  :  2,057 KB
uttvc36
7/1/2562 10:46:32
Size (KB)  :  7,252 KB
uttvc0037
8/1/2562 15:15:10
Size (KB)  :  2,131 KB
uttvc37
7/1/2562 10:46:50
Size (KB)  :  7,370 KB
uttvc0038
8/1/2562 15:15:36
Size (KB)  :  1,992 KB
uttvc38
7/1/2562 10:47:04
Size (KB)  :  6,021 KB
uttvc0039
8/1/2562 15:15:52
Size (KB)  :  1,892 KB
uttvc39
7/1/2562 14:53:58
Size (KB)  :  7,166 KB
uttvc0040
8/1/2562 15:16:08
Size (KB)  :  2,121 KB
uttvc40
7/1/2562 14:54:30
Size (KB)  :  6,662 KB
uttvc0041
8/1/2562 15:16:24
Size (KB)  :  1,888 KB
uttvc41
7/1/2562 14:54:30
Size (KB)  :  6,585 KB
uttvc0042
8/1/2562 17:44:26
Size (KB)  :  1,008 KB
uttvc42
7/1/2562 14:56:34
Size (KB)  :  6,665 KB
uttvc0043
8/1/2562 15:16:48
Size (KB)  :  2,257 KB
uttvc43
7/1/2562 14:56:36
Size (KB)  :  6,699 KB
uttvc0044
8/1/2562 15:17:10
Size (KB)  :  2,015 KB
uttvc0045
8/1/2562 15:17:16
Size (KB)  :  1,906 KB
uttvc0046
8/1/2562 15:17:50
Size (KB)  :  2,023 KB
uttvc0047
8/1/2562 15:17:54
Size (KB)  :  2,059 KB
uttvc0048
8/1/2562 15:17:58
Size (KB)  :  1,940 KB
uttvc0049
8/1/2562 15:18:26
Size (KB)  :  2,012 KB
uttvc0050
8/1/2562 15:18:34
Size (KB)  :  1,964 KB
uttvc0051
8/1/2562 15:18:38
Size (KB)  :  1,845 KB
uttvc0052
8/1/2562 15:19:18
Size (KB)  :  1,982 KB
uttvc0053
8/1/2562 15:19:24
Size (KB)  :  2,070 KB
uttvc0054
8/1/2562 15:20:12
Size (KB)  :  1,997 KB
uttvc0055
8/1/2562 15:20:14
Size (KB)  :  1,793 KB
uttvc0056
8/1/2562 15:20:54
Size (KB)  :  2,052 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9