วันที่ 10 มกราคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ อาคารอินทนิล ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001-1
11/1/2563 10:06:32
Size (KB)  :  3,980 KB
uttvc001-2
11/1/2563 11:43:50
Size (KB)  :  3,984 KB
uttvc002
11/1/2563 11:43:58
Size (KB)  :  3,872 KB
uttvc003
11/1/2563 11:44:06
Size (KB)  :  3,954 KB
uttvc004
11/1/2563 11:44:16
Size (KB)  :  3,883 KB
uttvc005
11/1/2563 11:44:32
Size (KB)  :  3,911 KB
uttvc006
11/1/2563 11:44:40
Size (KB)  :  3,892 KB
uttvc007
11/1/2563 11:44:56
Size (KB)  :  3,911 KB
uttvc008
11/1/2563 11:45:10
Size (KB)  :  3,906 KB
uttvc009
11/1/2563 11:45:18
Size (KB)  :  3,932 KB
uttvc010
11/1/2563 11:45:28
Size (KB)  :  3,980 KB
uttvc011
11/1/2563 11:45:34
Size (KB)  :  4,524 KB
uttvc012
11/1/2563 11:46:16
Size (KB)  :  3,910 KB
uttvc013
11/1/2563 11:46:28
Size (KB)  :  3,894 KB
uttvc014
11/1/2563 11:46:46
Size (KB)  :  3,986 KB
uttvc015
11/1/2563 11:47:10
Size (KB)  :  3,987 KB
uttvc016
11/1/2563 11:47:40
Size (KB)  :  3,914 KB
uttvc017
11/1/2563 11:47:58
Size (KB)  :  4,455 KB
uttvc018
11/1/2563 11:50:02
Size (KB)  :  4,150 KB
uttvc019
11/1/2563 11:51:12
Size (KB)  :  3,937 KB
uttvc020
11/1/2563 11:52:10
Size (KB)  :  3,873 KB
uttvc021
11/1/2563 11:54:08
Size (KB)  :  3,954 KB
uttvc022
11/1/2563 11:54:10
Size (KB)  :  3,968 KB
uttvc024
11/1/2563 8:43:24
Size (KB)  :  3,931 KB
uttvc025
11/1/2563 8:43:28
Size (KB)  :  4,461 KB
uttvc026
11/1/2563 8:43:34
Size (KB)  :  3,954 KB
uttvc027
11/1/2563 8:44:02
Size (KB)  :  4,003 KB
uttvc028
11/1/2563 8:45:22
Size (KB)  :  4,422 KB
uttvc029
11/1/2563 8:45:54
Size (KB)  :  4,392 KB
uttvc030
11/1/2563 8:46:04
Size (KB)  :  4,544 KB
uttvc031
11/1/2563 8:48:10
Size (KB)  :  4,215 KB
uttvc032
11/1/2563 8:48:26
Size (KB)  :  4,128 KB
uttvc033
11/1/2563 8:56:56
Size (KB)  :  4,484 KB
uttvc034
11/1/2563 9:00:48
Size (KB)  :  3,888 KB
uttvc035
11/1/2563 9:03:50
Size (KB)  :  3,931 KB
uttvc036
11/1/2563 9:04:54
Size (KB)  :  3,957 KB
uttvc037
11/1/2563 9:05:38
Size (KB)  :  4,406 KB
uttvc038
11/1/2563 9:06:04
Size (KB)  :  4,357 KB
uttvc039
11/1/2563 9:06:16
Size (KB)  :  4,159 KB
uttvc040
11/1/2563 9:06:28
Size (KB)  :  4,379 KB
uttvc041
11/1/2563 9:06:48
Size (KB)  :  4,378 KB
uttvc042
11/1/2563 9:07:36
Size (KB)  :  4,025 KB
uttvc043
11/1/2563 9:09:52
Size (KB)  :  4,532 KB
uttvc044
11/1/2563 9:10:38
Size (KB)  :  3,842 KB
uttvc045
11/1/2563 9:10:48
Size (KB)  :  3,848 KB
uttvc046
11/1/2563 9:11:10
Size (KB)  :  4,388 KB
uttvc047
11/1/2563 9:11:22
Size (KB)  :  3,926 KB
uttvc048
11/1/2563 9:12:42
Size (KB)  :  4,353 KB
uttvc049
11/1/2563 9:14:36
Size (KB)  :  4,115 KB
uttvc050
11/1/2563 9:15:08
Size (KB)  :  4,251 KB
uttvc051
11/1/2563 9:16:54
Size (KB)  :  4,407 KB
uttvc052
11/1/2563 9:16:58
Size (KB)  :  4,161 KB
uttvc053
11/1/2563 9:18:06
Size (KB)  :  4,061 KB
uttvc054
11/1/2563 9:18:14
Size (KB)  :  4,107 KB
uttvc055
11/1/2563 9:19:42
Size (KB)  :  4,209 KB
uttvc056
11/1/2563 9:19:50
Size (KB)  :  4,440 KB
uttvc057
11/1/2563 9:24:56
Size (KB)  :  4,388 KB
uttvc058
11/1/2563 9:25:56
Size (KB)  :  4,102 KB
uttvc059
11/1/2563 9:39:56
Size (KB)  :  3,968 KB
uttvc060
11/1/2563 9:40:18
Size (KB)  :  3,975 KB
uttvc061
11/1/2563 9:41:20
Size (KB)  :  3,922 KB
uttvc062
11/1/2563 9:42:30
Size (KB)  :  3,962 KB
uttvc063
11/1/2563 9:44:00
Size (KB)  :  4,440 KB
uttvc064
11/1/2563 9:44:08
Size (KB)  :  3,964 KB
uttvc065
11/1/2563 9:44:16
Size (KB)  :  3,936 KB
uttvc066
11/1/2563 9:44:30
Size (KB)  :  4,506 KB
uttvc067
11/1/2563 9:45:06
Size (KB)  :  3,945 KB
uttvc068
11/1/2563 9:45:14
Size (KB)  :  3,975 KB
uttvc069
11/1/2563 9:45:28
Size (KB)  :  4,508 KB
uttvc070
11/1/2563 9:46:06
Size (KB)  :  4,339 KB
uttvc071
11/1/2563 9:46:42
Size (KB)  :  4,426 KB
uttvc072
11/1/2563 9:46:50
Size (KB)  :  4,491 KB
uttvc073
11/1/2563 9:47:00
Size (KB)  :  4,123 KB
uttvc074
11/1/2563 9:47:54
Size (KB)  :  3,884 KB
uttvc075
11/1/2563 9:49:10
Size (KB)  :  3,962 KB
uttvc076
11/1/2563 9:50:52
Size (KB)  :  4,571 KB
uttvc077
11/1/2563 9:51:30
Size (KB)  :  4,348 KB
uttvc078
11/1/2563 9:51:56
Size (KB)  :  4,504 KB
uttvc079
11/1/2563 9:52:36
Size (KB)  :  4,002 KB
uttvc080
11/1/2563 9:52:56
Size (KB)  :  4,478 KB
uttvc081
11/1/2563 9:53:44
Size (KB)  :  3,939 KB
Pages:     1 2 3 4