วันที่ 8 มกราคม 2563 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001-1
8/1/2563 23:14:02
Size (KB)  :  7,088 KB
uttvc001-2
8/1/2563 23:17:42
Size (KB)  :  6,868 KB
uttvc001-3
8/1/2563 23:39:26
Size (KB)  :  7,478 KB
uttvc001-4
8/1/2563 23:42:18
Size (KB)  :  7,538 KB
uttvc001-5
8/1/2563 23:19:38
Size (KB)  :  6,823 KB
uttvc002
8/1/2563 23:42:44
Size (KB)  :  7,122 KB
uttvc003
8/1/2563 23:42:56
Size (KB)  :  6,972 KB
uttvc004
8/1/2563 23:43:14
Size (KB)  :  7,339 KB
uttvc005
8/1/2563 23:43:32
Size (KB)  :  6,627 KB
uttvc006
8/1/2563 23:43:42
Size (KB)  :  6,783 KB
uttvc007
8/1/2563 23:43:56
Size (KB)  :  6,747 KB
uttvc008
8/1/2563 23:44:00
Size (KB)  :  6,566 KB
uttvc009
8/1/2563 23:44:12
Size (KB)  :  6,487 KB
uttvc010
8/1/2563 23:44:52
Size (KB)  :  7,355 KB
uttvc011
8/1/2563 23:45:04
Size (KB)  :  7,465 KB
uttvc012
8/1/2563 23:45:54
Size (KB)  :  7,921 KB
uttvc013
8/1/2563 23:46:00
Size (KB)  :  7,456 KB
uttvc014
8/1/2563 23:50:50
Size (KB)  :  7,528 KB
uttvc015
8/1/2563 23:51:04
Size (KB)  :  7,371 KB
uttvc016
9/1/2563 0:07:36
Size (KB)  :  6,075 KB
uttvc017
8/1/2563 23:57:14
Size (KB)  :  6,909 KB
uttvc018
9/1/2563 0:02:36
Size (KB)  :  7,703 KB
uttvc019
9/1/2563 0:03:24
Size (KB)  :  7,601 KB
uttvc020
9/1/2563 0:03:40
Size (KB)  :  7,128 KB
uttvc021
9/1/2563 0:03:44
Size (KB)  :  7,390 KB
uttvc022
9/1/2563 0:05:04
Size (KB)  :  7,395 KB
uttvc023
9/1/2563 0:11:02
Size (KB)  :  5,674 KB
uttvc024
9/1/2563 0:11:20
Size (KB)  :  6,110 KB
uttvc025
9/1/2563 0:11:52
Size (KB)  :  6,302 KB
uttvc026
9/1/2563 0:13:08
Size (KB)  :  7,027 KB
uttvc027
9/1/2563 0:13:18
Size (KB)  :  5,969 KB
uttvc029
8/1/2563 23:30:00
Size (KB)  :  6,691 KB
uttvc031
8/1/2563 23:20:38
Size (KB)  :  7,010 KB
uttvc033
8/1/2563 23:19:26
Size (KB)  :  5,503 KB
uttvc034
8/1/2563 23:21:04
Size (KB)  :  6,668 KB
uttvc035
8/1/2563 23:21:08
Size (KB)  :  6,394 KB
uttvc036
8/1/2563 23:24:32
Size (KB)  :  6,787 KB
uttvc038
8/1/2563 23:42:20
Size (KB)  :  5,998 KB
uttvc039
8/1/2563 23:42:22
Size (KB)  :  6,366 KB
uttvc040
8/1/2563 23:42:24
Size (KB)  :  6,617 KB
uttvc041
8/1/2563 23:42:26
Size (KB)  :  6,477 KB
uttvc042
8/1/2563 23:42:30
Size (KB)  :  6,864 KB
uttvc043
8/1/2563 23:42:34
Size (KB)  :  6,794 KB
uttvc044
8/1/2563 23:42:36
Size (KB)  :  5,896 KB
uttvc045
8/1/2563 23:21:12
Size (KB)  :  6,682 KB
uttvc046
8/1/2563 23:21:22
Size (KB)  :  5,981 KB
uttvc047
8/1/2563 23:21:26
Size (KB)  :  5,688 KB
uttvc048
8/1/2563 23:21:30
Size (KB)  :  5,454 KB
uttvc049
8/1/2563 23:21:46
Size (KB)  :  7,835 KB
uttvc050
8/1/2563 23:21:52
Size (KB)  :  6,320 KB
uttvc051
8/1/2563 23:22:02
Size (KB)  :  5,914 KB
uttvc052
8/1/2563 23:22:08
Size (KB)  :  6,119 KB
uttvc053
8/1/2563 23:22:22
Size (KB)  :  5,834 KB
uttvc054
8/1/2563 23:22:30
Size (KB)  :  5,719 KB
uttvc055
8/1/2563 23:22:46
Size (KB)  :  6,234 KB
uttvc056
8/1/2563 23:23:28
Size (KB)  :  5,873 KB
uttvc057
8/1/2563 23:23:48
Size (KB)  :  5,495 KB
uttvc058
8/1/2563 23:24:10
Size (KB)  :  5,880 KB
uttvc059
8/1/2563 23:24:38
Size (KB)  :  5,758 KB
uttvc060
8/1/2563 23:24:44
Size (KB)  :  6,584 KB
uttvc061
8/1/2563 23:24:56
Size (KB)  :  6,114 KB
uttvc062
8/1/2563 23:25:02
Size (KB)  :  6,290 KB
uttvc063
8/1/2563 23:25:12
Size (KB)  :  6,304 KB
uttvc064
8/1/2563 23:25:28
Size (KB)  :  6,187 KB
uttvc065
8/1/2563 23:25:38
Size (KB)  :  6,320 KB
uttvc066
8/1/2563 23:25:46
Size (KB)  :  6,585 KB
uttvc067
8/1/2563 23:25:50
Size (KB)  :  7,015 KB
uttvc068
8/1/2563 23:25:56
Size (KB)  :  6,291 KB
uttvc069
8/1/2563 23:26:12
Size (KB)  :  6,699 KB
uttvc070
8/1/2563 23:26:56
Size (KB)  :  5,972 KB
uttvc071
8/1/2563 23:29:06
Size (KB)  :  6,751 KB
uttvc072
8/1/2563 23:29:34
Size (KB)  :  6,694 KB
uttvc073
8/1/2563 23:39:08
Size (KB)  :  6,852 KB
uttvc074
8/1/2563 23:47:16
Size (KB)  :  6,038 KB
uttvc075
8/1/2563 23:48:44
Size (KB)  :  6,114 KB
uttvc076
8/1/2563 23:48:56
Size (KB)  :  6,319 KB
uttvc077
8/1/2563 23:49:06
Size (KB)  :  5,758 KB
uttvc078
8/1/2563 23:49:14
Size (KB)  :  5,707 KB
uttvc079
8/1/2563 23:49:18
Size (KB)  :  5,822 KB
uttvc080
8/1/2563 23:49:20
Size (KB)  :  5,694 KB
uttvc081
8/1/2563 23:49:22
Size (KB)  :  5,950 KB
Pages:     1 2