วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับผู้สื่อข่าวในงานแถลงข่าวโครงการเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ คิดเป็น ทำเป็น บริหารเป็น (จำหน่ายเค้กและคุ้กกี้ปีใหม่) พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
26/12/2562 1:09:26
Size (KB)  :  4,229 KB
uttvc002
26/12/2562 1:10:12
Size (KB)  :  4,172 KB
uttvc003
26/12/2562 1:10:16
Size (KB)  :  4,294 KB
uttvc004
26/12/2562 1:10:18
Size (KB)  :  4,451 KB
uttvc005
26/12/2562 1:10:26
Size (KB)  :  4,277 KB
uttvc006
26/12/2562 1:58:30
Size (KB)  :  4,221 KB
uttvc007
26/12/2562 1:59:38
Size (KB)  :  4,136 KB
uttvc008
26/12/2562 2:16:38
Size (KB)  :  4,491 KB
uttvc009
26/12/2562 2:22:24
Size (KB)  :  4,567 KB
uttvc010
26/12/2562 0:57:48
Size (KB)  :  4,004 KB
uttvc011
26/12/2562 0:58:32
Size (KB)  :  3,431 KB
uttvc012
26/12/2562 0:58:54
Size (KB)  :  4,185 KB
uttvc013
26/12/2562 0:59:44
Size (KB)  :  4,285 KB
uttvc014
26/12/2562 1:00:54
Size (KB)  :  4,115 KB
uttvc015
26/12/2562 1:01:50
Size (KB)  :  3,993 KB
uttvc016
26/12/2562 1:02:58
Size (KB)  :  3,911 KB
uttvc017
26/12/2562 1:10:36
Size (KB)  :  3,987 KB
uttvc018
26/12/2562 1:10:42
Size (KB)  :  4,163 KB
uttvc019
26/12/2562 1:12:40
Size (KB)  :  4,131 KB
uttvc020
26/12/2562 1:13:50
Size (KB)  :  3,955 KB
uttvc021
26/12/2562 1:14:32
Size (KB)  :  3,805 KB
uttvc022
26/12/2562 1:17:46
Size (KB)  :  3,838 KB
uttvc023
26/12/2562 1:18:42
Size (KB)  :  3,794 KB
uttvc024
26/12/2562 1:20:40
Size (KB)  :  3,950 KB
uttvc025
26/12/2562 1:20:52
Size (KB)  :  3,999 KB
uttvc026
26/12/2562 1:22:20
Size (KB)  :  3,917 KB
uttvc027
26/12/2562 1:22:32
Size (KB)  :  4,020 KB
uttvc028
26/12/2562 1:22:50
Size (KB)  :  4,051 KB
uttvc029
26/12/2562 1:24:46
Size (KB)  :  4,268 KB
uttvc030
26/12/2562 1:27:50
Size (KB)  :  3,948 KB
uttvc031
26/12/2562 1:28:02
Size (KB)  :  4,041 KB
uttvc032
26/12/2562 1:28:24
Size (KB)  :  3,990 KB
uttvc033
26/12/2562 1:28:28
Size (KB)  :  4,184 KB
uttvc034
26/12/2562 1:29:06
Size (KB)  :  4,250 KB
uttvc035
26/12/2562 1:29:44
Size (KB)  :  4,012 KB
uttvc036
26/12/2562 1:29:54
Size (KB)  :  4,323 KB
uttvc037
26/12/2562 1:29:58
Size (KB)  :  4,313 KB
uttvc038
26/12/2562 1:36:38
Size (KB)  :  4,012 KB
uttvc039
26/12/2562 1:37:02
Size (KB)  :  4,147 KB
uttvc040
26/12/2562 1:38:06
Size (KB)  :  4,119 KB
uttvc041
26/12/2562 1:38:48
Size (KB)  :  3,832 KB
uttvc042
26/12/2562 1:38:56
Size (KB)  :  3,913 KB
uttvc043
26/12/2562 1:40:08
Size (KB)  :  4,108 KB
uttvc044
26/12/2562 1:40:36
Size (KB)  :  3,998 KB
uttvc045
26/12/2562 1:41:58
Size (KB)  :  4,204 KB
uttvc046
26/12/2562 1:42:14
Size (KB)  :  4,363 KB
uttvc047
26/12/2562 1:45:00
Size (KB)  :  3,816 KB
uttvc048
26/12/2562 1:46:28
Size (KB)  :  4,071 KB
uttvc049
26/12/2562 1:47:22
Size (KB)  :  4,037 KB
uttvc050
26/12/2562 1:47:48
Size (KB)  :  4,046 KB
uttvc051
26/12/2562 1:49:20
Size (KB)  :  4,132 KB
uttvc052
26/12/2562 1:49:40
Size (KB)  :  4,272 KB
uttvc053
26/12/2562 1:50:08
Size (KB)  :  3,794 KB
uttvc054
26/12/2562 1:50:30
Size (KB)  :  3,943 KB
uttvc055
26/12/2562 1:50:36
Size (KB)  :  4,140 KB
uttvc056
26/12/2562 1:51:30
Size (KB)  :  3,963 KB
uttvc057
26/12/2562 1:52:58
Size (KB)  :  4,230 KB
uttvc058
26/12/2562 1:53:20
Size (KB)  :  4,224 KB
uttvc059
26/12/2562 1:53:28
Size (KB)  :  4,451 KB
uttvc060
26/12/2562 1:55:10
Size (KB)  :  3,903 KB
uttvc061
26/12/2562 1:56:06
Size (KB)  :  4,229 KB
uttvc062
26/12/2562 1:56:12
Size (KB)  :  3,900 KB
uttvc063
26/12/2562 1:56:32
Size (KB)  :  4,318 KB
uttvc064
26/12/2562 1:56:44
Size (KB)  :  4,020 KB
uttvc065
26/12/2562 1:57:08
Size (KB)  :  4,139 KB
uttvc066
26/12/2562 1:57:42
Size (KB)  :  3,939 KB
uttvc067
26/12/2562 1:57:48
Size (KB)  :  3,975 KB
uttvc068
26/12/2562 1:58:28
Size (KB)  :  4,086 KB
uttvc069
26/12/2562 1:58:56
Size (KB)  :  3,964 KB
uttvc070
26/12/2562 1:59:36
Size (KB)  :  4,055 KB
uttvc071
26/12/2562 2:00:16
Size (KB)  :  4,227 KB
uttvc072
26/12/2562 2:00:58
Size (KB)  :  4,528 KB
uttvc073
26/12/2562 2:02:46
Size (KB)  :  4,048 KB
uttvc074
26/12/2562 2:21:00
Size (KB)  :  4,453 KB
uttvc075
26/12/2562 2:21:56
Size (KB)  :  4,315 KB
uttvc076
26/12/2562 2:22:10
Size (KB)  :  4,496 KB
uttvc077
26/12/2562 2:22:56
Size (KB)  :  4,505 KB
uttvc078
26/12/2562 2:23:32
Size (KB)  :  4,040 KB
uttvc079
26/12/2562 2:24:36
Size (KB)  :  4,216 KB
uttvc080
26/12/2562 2:25:16
Size (KB)  :  4,276 KB
uttvc081
26/12/2562 2:26:32
Size (KB)  :  4,366 KB
Pages:     1 2