พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ กล้องช่าง ประจำปีการศึกษา 2559

Thumbnail Image Table
NUK_0501.JPG
9/3/2560 12:11:18
Size (KB)  :  9,614 KB
NUK_0502.JPG
9/3/2560 12:11:28
Size (KB)  :  9,751 KB
NUK_0503.JPG
9/3/2560 12:11:50
Size (KB)  :  7,371 KB
NUK_0504.JPG
9/3/2560 12:11:58
Size (KB)  :  7,423 KB
NUK_0505.JPG
9/3/2560 12:12:10
Size (KB)  :  6,988 KB
NUK_0506.JPG
9/3/2560 12:12:22
Size (KB)  :  7,524 KB
NUK_0507.JPG
9/3/2560 12:12:32
Size (KB)  :  6,731 KB
NUK_0508.JPG
9/3/2560 12:13:10
Size (KB)  :  9,753 KB
NUK_0509.JPG
9/3/2560 12:13:10
Size (KB)  :  9,827 KB
NUK_0510.JPG
9/3/2560 12:13:18
Size (KB)  :  9,768 KB
NUK_0511.JPG
9/3/2560 12:13:52
Size (KB)  :  7,024 KB
NUK_0512.JPG
9/3/2560 12:14:04
Size (KB)  :  7,159 KB
NUK_0513.JPG
9/3/2560 12:14:24
Size (KB)  :  7,151 KB
NUK_0514.JPG
9/3/2560 12:14:48
Size (KB)  :  7,145 KB
NUK_0515.JPG
9/3/2560 12:15:10
Size (KB)  :  5,945 KB
NUK_0516.JPG
9/3/2560 12:15:20
Size (KB)  :  6,030 KB
NUK_0517.JPG
9/3/2560 12:15:40
Size (KB)  :  5,107 KB
NUK_0518.JPG
9/3/2560 12:16:00
Size (KB)  :  5,947 KB
NUK_0519.JPG
9/3/2560 12:16:28
Size (KB)  :  7,407 KB
NUK_0520.JPG
9/3/2560 12:16:44
Size (KB)  :  7,014 KB
NUK_0521.JPG
9/3/2560 12:17:00
Size (KB)  :  6,403 KB
NUK_0522.JPG
9/3/2560 12:17:34
Size (KB)  :  5,237 KB
NUK_0523.JPG
9/3/2560 12:18:18
Size (KB)  :  7,327 KB
NUK_0524.JPG
9/3/2560 12:19:24
Size (KB)  :  6,727 KB
NUK_0525.JPG
9/3/2560 12:19:42
Size (KB)  :  6,547 KB
NUK_0526.JPG
9/3/2560 12:20:12
Size (KB)  :  6,770 KB
NUK_0527.JPG
9/3/2560 12:20:34
Size (KB)  :  5,738 KB
NUK_0528.JPG
9/3/2560 12:21:18
Size (KB)  :  6,871 KB
NUK_0529.JPG
9/3/2560 12:22:32
Size (KB)  :  9,269 KB
NUK_0530.JPG
9/3/2560 12:22:50
Size (KB)  :  9,113 KB
NUK_0531.JPG
9/3/2560 12:23:14
Size (KB)  :  6,149 KB
NUK_0532.JPG
9/3/2560 12:23:54
Size (KB)  :  6,621 KB
NUK_0533.JPG
9/3/2560 12:25:24
Size (KB)  :  9,872 KB
NUK_0534.JPG
9/3/2560 12:26:20
Size (KB)  :  5,654 KB
NUK_0535.JPG
9/3/2560 12:28:44
Size (KB)  :  5,526 KB
NUK_0536.JPG
9/3/2560 12:28:54
Size (KB)  :  5,310 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12