วันที่ 5 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ บริเวณพิธีหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0001.JPG
6/12/2560 7:02:58
Size (KB)  :  2,013 KB
DSC_0003.JPG
6/12/2560 7:04:10
Size (KB)  :  2,312 KB
DSC_0008.JPG
6/12/2560 7:04:58
Size (KB)  :  2,062 KB
DSC_0011.JPG
6/12/2560 7:13:32
Size (KB)  :  2,043 KB
DSC_0012.JPG
6/12/2560 7:13:36
Size (KB)  :  2,034 KB
DSC_0013.JPG
6/12/2560 7:13:40
Size (KB)  :  2,015 KB
DSC_0014.JPG
6/12/2560 7:14:32
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_0016.JPG
6/12/2560 7:14:40
Size (KB)  :  2,055 KB
DSC_0018.JPG
6/12/2560 7:15:26
Size (KB)  :  1,931 KB
DSC_0019.JPG
6/12/2560 7:15:32
Size (KB)  :  2,041 KB
DSC_0020.JPG
6/12/2560 7:15:54
Size (KB)  :  2,024 KB
DSC_0021.JPG
6/12/2560 7:16:12
Size (KB)  :  1,944 KB
DSC_0023.JPG
6/12/2560 7:16:42
Size (KB)  :  1,940 KB
DSC_0024.JPG
6/12/2560 7:16:46
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0026.JPG
6/12/2560 7:19:52
Size (KB)  :  2,051 KB
DSC_0027.JPG
6/12/2560 7:23:28
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0028.JPG
6/12/2560 7:23:34
Size (KB)  :  2,293 KB
DSC_0029.JPG
6/12/2560 7:23:48
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC_0030.JPG
6/12/2560 7:23:52
Size (KB)  :  2,049 KB
DSC_0031.JPG
6/12/2560 7:24:26
Size (KB)  :  2,035 KB
DSC_0032.JPG
6/12/2560 7:24:34
Size (KB)  :  2,245 KB
DSC_0033.JPG
6/12/2560 7:26:02
Size (KB)  :  2,066 KB
DSC_0034.JPG
6/12/2560 7:26:10
Size (KB)  :  2,021 KB
DSC_0037.JPG
6/12/2560 7:26:26
Size (KB)  :  2,051 KB
DSC_0038.JPG
6/12/2560 7:28:30
Size (KB)  :  2,047 KB
DSC_0040.JPG
6/12/2560 7:30:18
Size (KB)  :  2,039 KB
DSC_0041.JPG
6/12/2560 7:31:34
Size (KB)  :  2,035 KB
DSC_0042.JPG
6/12/2560 7:31:38
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_0043.JPG
6/12/2560 7:31:58
Size (KB)  :  2,036 KB
DSC_0044.JPG
6/12/2560 7:33:24
Size (KB)  :  1,992 KB
DSC_0045.JPG
6/12/2560 7:33:32
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC_0046.JPG
6/12/2560 7:33:40
Size (KB)  :  2,283 KB
DSC_0047.JPG
6/12/2560 7:33:44
Size (KB)  :  2,159 KB
DSC_0048.JPG
6/12/2560 7:34:58
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0049.JPG
6/12/2560 7:35:02
Size (KB)  :  2,059 KB
DSC_0050.JPG
6/12/2560 7:35:18
Size (KB)  :  2,027 KB
Pages:     1 2