วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 พุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์และได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2559 เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)

Thumbnail Image Table
DSC_0005
7/6/2561 7:11:40
Size (KB)  :  2,242 KB
DSC_0018
7/6/2561 7:16:20
Size (KB)  :  1,928 KB
DSC_0025
7/6/2561 7:18:54
Size (KB)  :  2,013 KB
DSC_0038
7/6/2561 7:23:50
Size (KB)  :  1,971 KB
DSC_0039
7/6/2561 7:23:58
Size (KB)  :  1,972 KB
DSC_0097
7/6/2561 7:55:44
Size (KB)  :  2,049 KB
DSC_0100
7/6/2561 7:57:08
Size (KB)  :  2,021 KB
DSC_0105
7/6/2561 7:57:44
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0108
7/6/2561 7:58:14
Size (KB)  :  1,984 KB
DSC_0110
7/6/2561 7:58:28
Size (KB)  :  2,033 KB
DSC_0113
7/6/2561 7:58:38
Size (KB)  :  2,011 KB
DSC_0114
7/6/2561 7:58:40
Size (KB)  :  1,940 KB
DSC_0115
7/6/2561 7:58:48
Size (KB)  :  1,951 KB
DSC_0116
7/6/2561 7:58:56
Size (KB)  :  1,968 KB
DSC_0119
7/6/2561 7:59:08
Size (KB)  :  2,016 KB
DSC_0120
7/6/2561 7:59:24
Size (KB)  :  1,941 KB
DSC_0121
7/6/2561 7:59:30
Size (KB)  :  1,944 KB
DSC_0122
7/6/2561 7:59:32
Size (KB)  :  1,940 KB
DSC_0124
7/6/2561 7:59:48
Size (KB)  :  2,015 KB
DSC_0125
7/6/2561 7:59:52
Size (KB)  :  1,989 KB
DSC_0126
7/6/2561 7:59:58
Size (KB)  :  1,942 KB
DSC_0128
7/6/2561 8:00:06
Size (KB)  :  1,931 KB
DSC_0132
7/6/2561 8:05:08
Size (KB)  :  2,074 KB
DSC_0136
7/6/2561 8:06:12
Size (KB)  :  2,059 KB
DSC_0143
7/6/2561 8:08:16
Size (KB)  :  2,056 KB
DSC_0148
7/6/2561 8:22:10
Size (KB)  :  2,175 KB
DSC_0149
7/6/2561 8:22:20
Size (KB)  :  2,054 KB
DSC_0160
7/6/2561 8:29:06
Size (KB)  :  2,013 KB
DSC_0161
7/6/2561 8:29:36
Size (KB)  :  1,997 KB
DSC_0164
7/6/2561 8:34:12
Size (KB)  :  2,038 KB
DSC_0166
7/6/2561 8:36:28
Size (KB)  :  2,002 KB
DSC_0167
7/6/2561 8:36:30
Size (KB)  :  2,000 KB
DSC_0172
7/6/2561 8:37:04
Size (KB)  :  1,913 KB
DSC_2103
6/6/2561 8:08:38
Size (KB)  :  15,763 KB
DSC_2113
6/6/2561 8:13:08
Size (KB)  :  15,315 KB
DSC_2117
6/6/2561 8:15:48
Size (KB)  :  15,686 KB
Pages:     1 2 3 4 5