นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรของวิทยาลัยฯร่วมโครงการพัฒนาความรู้และเพิ่มประสบการณ์ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Thumbnail Image Table
DSC_0460
3/5/2561 10:45:54
Size (KB)  :  1,962 KB
DSC_0471
3/5/2561 10:51:56
Size (KB)  :  2,021 KB
DSC_0474
3/5/2561 10:53:04
Size (KB)  :  1,943 KB
DSC_0475
3/5/2561 10:53:16
Size (KB)  :  2,231 KB
DSC_0476
3/5/2561 10:53:20
Size (KB)  :  2,343 KB
DSC_0477
3/5/2561 10:53:28
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0478
3/5/2561 10:53:30
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0479
3/5/2561 10:53:34
Size (KB)  :  2,087 KB
DSC_0480
3/5/2561 10:53:38
Size (KB)  :  2,081 KB
DSC_0481
3/5/2561 10:53:40
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0482
3/5/2561 10:53:44
Size (KB)  :  2,081 KB
DSC_0483
3/5/2561 10:54:00
Size (KB)  :  2,059 KB
DSC_0484
3/5/2561 10:54:04
Size (KB)  :  1,923 KB
DSC_0485
3/5/2561 10:54:20
Size (KB)  :  2,034 KB
DSC_0486
3/5/2561 10:54:26
Size (KB)  :  1,927 KB
DSC_0487
3/5/2561 10:56:12
Size (KB)  :  2,078 KB
DSC_0488
3/5/2561 10:56:30
Size (KB)  :  2,233 KB
DSC_0489
3/5/2561 10:56:36
Size (KB)  :  2,269 KB
DSC_0490
3/5/2561 10:57:56
Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_0491
3/5/2561 10:58:08
Size (KB)  :  2,091 KB
DSC_0492
3/5/2561 10:58:16
Size (KB)  :  2,011 KB
DSC_0493
3/5/2561 10:58:26
Size (KB)  :  2,063 KB
DSC_0494
3/5/2561 10:58:30
Size (KB)  :  2,039 KB
DSC_0495
3/5/2561 10:58:48
Size (KB)  :  2,066 KB
DSC_0496
3/5/2561 10:58:52
Size (KB)  :  2,084 KB
DSC_0497
3/5/2561 10:58:56
Size (KB)  :  2,079 KB
DSC_0498
3/5/2561 10:58:58
Size (KB)  :  2,229 KB
DSC_0499
3/5/2561 10:59:08
Size (KB)  :  2,074 KB
DSC_0500
3/5/2561 10:59:12
Size (KB)  :  2,074 KB
DSC_0501
3/5/2561 10:59:20
Size (KB)  :  2,059 KB
DSC_0502
3/5/2561 10:59:22
Size (KB)  :  2,021 KB
DSC_0503
3/5/2561 10:59:28
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0504
3/5/2561 10:59:30
Size (KB)  :  2,011 KB
DSC_0505
3/5/2561 10:59:36
Size (KB)  :  2,058 KB
DSC_0506
3/5/2561 10:59:42
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC_0507
3/5/2561 10:59:46
Size (KB)  :  2,318 KB
Pages:     1 2