วันที่ 14 เมษายน 2561 ผู้มีเกียรติและศิษย์เก่า ร่วมมุทิตาจิต ครูอาวุโส และร่วมงาน75 ปี "อาชีวคืนสู่เหย้า เล่าความหลัง" ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0339
15/4/2561 20:08:46
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0340
15/4/2561 20:08:56
Size (KB)  :  2,335 KB
DSC_0342
15/4/2561 20:09:36
Size (KB)  :  2,031 KB
DSC_0344
15/4/2561 20:09:52
Size (KB)  :  2,024 KB
DSC_0346
15/4/2561 20:10:00
Size (KB)  :  2,021 KB
DSC_0347
15/4/2561 20:10:06
Size (KB)  :  1,984 KB
DSC_0348
15/4/2561 20:11:52
Size (KB)  :  1,976 KB
DSC_0349
15/4/2561 20:12:12
Size (KB)  :  2,016 KB
DSC_0350
15/4/2561 20:12:38
Size (KB)  :  1,976 KB
DSC_0351
15/4/2561 20:12:42
Size (KB)  :  1,990 KB
DSC_0352
15/4/2561 20:12:46
Size (KB)  :  2,019 KB
DSC_0353
15/4/2561 20:13:10
Size (KB)  :  1,999 KB
DSC_0354
15/4/2561 20:14:12
Size (KB)  :  2,083 KB
DSC_0359
15/4/2561 20:15:14
Size (KB)  :  1,969 KB
DSC_0360
15/4/2561 20:19:02
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0361
15/4/2561 20:19:16
Size (KB)  :  2,011 KB
DSC_0362
15/4/2561 20:20:56
Size (KB)  :  1,979 KB
DSC_0364
15/4/2561 20:21:02
Size (KB)  :  1,989 KB
DSC_0366
15/4/2561 20:22:02
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0369
15/4/2561 20:23:18
Size (KB)  :  1,918 KB
DSC_0371
15/4/2561 20:23:42
Size (KB)  :  1,973 KB
DSC_0373
15/4/2561 20:24:34
Size (KB)  :  2,010 KB
DSC_0375
15/4/2561 20:24:38
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC_0376
15/4/2561 20:24:52
Size (KB)  :  1,976 KB
DSC_0377
15/4/2561 20:25:04
Size (KB)  :  2,003 KB
DSC_0381
15/4/2561 20:26:04
Size (KB)  :  2,041 KB
DSC_0386
15/4/2561 20:32:30
Size (KB)  :  1,910 KB
DSC_0388
15/4/2561 20:34:02
Size (KB)  :  1,972 KB
DSC_0389
15/4/2561 20:34:42
Size (KB)  :  2,013 KB
DSC_0393
15/4/2561 20:35:30
Size (KB)  :  1,986 KB
DSC_0398
15/4/2561 20:36:20
Size (KB)  :  2,016 KB
DSC_0399
15/4/2561 20:36:22
Size (KB)  :  2,007 KB
DSC_0409
15/4/2561 20:37:52
Size (KB)  :  1,986 KB
DSC_0411
15/4/2561 20:40:08
Size (KB)  :  2,001 KB
DSC_0412
15/4/2561 20:40:28
Size (KB)  :  1,987 KB
DSC_0413
15/4/2561 20:40:30
Size (KB)  :  1,992 KB
Pages:     1 2 3 4 5