วันที่ 21 พฤษภาคม 2561นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ยินดีต้อนรับคณะการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
21/5/2561 13:29:20
Size (KB)  :  1,999 KB
2
19/7/2559 22:21:34
Size (KB)  :  6,791 KB
3
19/7/2559 22:21:38
Size (KB)  :  5,445 KB
4
21/5/2561 12:55:34
Size (KB)  :  1,949 KB
5
21/5/2561 12:59:20
Size (KB)  :  1,789 KB
6
21/5/2561 13:00:02
Size (KB)  :  2,032 KB
7
21/5/2561 13:00:32
Size (KB)  :  2,099 KB
8
21/5/2561 13:04:18
Size (KB)  :  1,779 KB
9
21/5/2561 13:04:42
Size (KB)  :  2,100 KB
10
21/5/2561 13:05:18
Size (KB)  :  1,899 KB
11
21/5/2561 13:06:04
Size (KB)  :  2,072 KB
12
21/5/2561 13:08:18
Size (KB)  :  1,988 KB
13
21/5/2561 13:11:26
Size (KB)  :  2,094 KB
14
21/5/2561 13:11:48
Size (KB)  :  2,025 KB
15
21/5/2561 13:12:38
Size (KB)  :  1,810 KB
16
21/5/2561 13:13:24
Size (KB)  :  2,061 KB
17
21/5/2561 13:13:30
Size (KB)  :  1,914 KB
18
21/5/2561 13:14:18
Size (KB)  :  1,853 KB
19
21/5/2561 13:15:52
Size (KB)  :  1,916 KB
19-1
20/7/2559 0:22:18
Size (KB)  :  5,656 KB
19-1-1
20/7/2559 0:21:56
Size (KB)  :  5,622 KB
19-2
20/7/2559 0:23:00
Size (KB)  :  5,511 KB
20
21/5/2561 13:16:58
Size (KB)  :  2,038 KB
21
21/5/2561 13:17:34
Size (KB)  :  2,243 KB
22
21/5/2561 13:18:08
Size (KB)  :  2,093 KB
23
21/5/2561 13:19:36
Size (KB)  :  1,913 KB
24
21/5/2561 13:24:42
Size (KB)  :  2,189 KB
25
21/5/2561 13:27:44
Size (KB)  :  2,164 KB
26
21/5/2561 13:36:12
Size (KB)  :  1,974 KB
27
22/5/2561 13:49:44
Size (KB)  :  1,983 KB
28
22/5/2561 13:56:16
Size (KB)  :  1,976 KB
29
22/5/2561 13:56:20
Size (KB)  :  1,974 KB
30
22/5/2561 13:56:30
Size (KB)  :  1,889 KB
30-1
22/5/2561 13:54:52
Size (KB)  :  2,001 KB
31
22/5/2561 13:59:54
Size (KB)  :  2,021 KB
32
22/5/2561 14:09:46
Size (KB)  :  2,003 KB
Pages:     1 2