วันที่ 4 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว นายไพฑูรย์ ตันทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และครูอาวุโสประจำปี 2561ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0309.JPG
2/6/2559 23:59:28
Size (KB)  :  7,468 KB
DSC_1408.JPG
4/4/2561 13:25:12
Size (KB)  :  1,894 KB
DSC_1411.JPG
4/4/2561 13:25:36
Size (KB)  :  2,070 KB
DSC_1413.JPG
4/4/2561 13:25:56
Size (KB)  :  2,171 KB
DSC_1414.JPG
4/4/2561 13:26:10
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_1415.JPG
4/4/2561 13:26:22
Size (KB)  :  1,910 KB
DSC_1417.JPG
4/4/2561 13:28:34
Size (KB)  :  2,039 KB
DSC_1420.JPG
4/4/2561 13:28:52
Size (KB)  :  2,116 KB
DSC_1424.JPG
4/4/2561 13:29:06
Size (KB)  :  1,979 KB
DSC_1427.JPG
4/4/2561 13:29:26
Size (KB)  :  2,005 KB
DSC_1428.JPG
4/4/2561 13:29:28
Size (KB)  :  1,783 KB
DSC_1429.JPG
4/4/2561 13:29:34
Size (KB)  :  1,811 KB
DSC_1435.JPG
4/4/2561 13:31:00
Size (KB)  :  2,117 KB
DSC_1453.JPG
4/4/2561 13:34:58
Size (KB)  :  2,005 KB
DSC_1469.JPG
4/4/2561 13:54:48
Size (KB)  :  1,931 KB
DSC_1470.JPG
4/4/2561 13:54:54
Size (KB)  :  1,919 KB
DSC_1472.JPG
4/4/2561 13:55:04
Size (KB)  :  2,021 KB
DSC_1473.JPG
4/4/2561 13:55:16
Size (KB)  :  1,953 KB
DSC_1474.JPG
4/4/2561 13:55:28
Size (KB)  :  1,961 KB
DSC_1477.JPG
4/4/2561 13:55:50
Size (KB)  :  1,983 KB
DSC_1479.JPG
4/4/2561 13:56:00
Size (KB)  :  1,962 KB
DSC_1481.JPG
4/4/2561 13:56:08
Size (KB)  :  2,154 KB
DSC_1484.JPG
4/4/2561 13:56:28
Size (KB)  :  1,971 KB
DSC_1484-1.JPG
2/6/2559 23:37:56
Size (KB)  :  7,347 KB
DSC_1486.JPG
4/4/2561 13:56:58
Size (KB)  :  2,191 KB
DSC_1487.JPG
4/4/2561 13:57:06
Size (KB)  :  2,068 KB
DSC_1488.JPG
4/4/2561 13:57:14
Size (KB)  :  2,172 KB
DSC_1489.JPG
4/4/2561 13:57:18
Size (KB)  :  2,141 KB
DSC_1493.JPG
4/4/2561 13:57:40
Size (KB)  :  2,268 KB
DSC_1494.JPG
4/4/2561 13:57:44
Size (KB)  :  2,177 KB
DSC_1494-2.JPG
2/6/2559 23:24:08
Size (KB)  :  7,278 KB
DSC_1494-3.JPG
2/6/2559 23:24:58
Size (KB)  :  8,160 KB
DSC_1494-4.JPG
2/6/2559 23:25:32
Size (KB)  :  7,610 KB
DSC_1494-5.JPG
2/6/2559 23:27:46
Size (KB)  :  7,286 KB
DSC_1494-6.JPG
2/6/2559 23:27:56
Size (KB)  :  7,412 KB
DSC_1494-7.JPG
2/6/2559 23:29:58
Size (KB)  :  6,992 KB
Pages:     1 2