วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิดโครงการ Sport U.V.C To Be Number One ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
5/12/2562 0:05:58
Size (KB)  :  6,481 KB
uttvc002
5/12/2562 0:06:12
Size (KB)  :  6,437 KB
uttvc003
5/12/2562 0:06:28
Size (KB)  :  6,364 KB
uttvc004
5/12/2562 0:06:50
Size (KB)  :  6,375 KB
uttvc005
4/12/2562 23:37:42
Size (KB)  :  6,381 KB
uttvc006
4/12/2562 23:37:18
Size (KB)  :  6,445 KB
uttvc007
4/12/2562 23:37:20
Size (KB)  :  6,475 KB
uttvc008
4/12/2562 23:37:34
Size (KB)  :  6,596 KB
uttvc009
4/12/2562 23:31:28
Size (KB)  :  4,362 KB
uttvc010
4/12/2562 23:37:00
Size (KB)  :  4,238 KB
uttvc011
4/12/2562 23:47:40
Size (KB)  :  6,534 KB
uttvc012
4/12/2562 23:47:54
Size (KB)  :  6,518 KB
uttvc013
4/12/2562 23:58:08
Size (KB)  :  7,041 KB
uttvc014
4/12/2562 23:58:44
Size (KB)  :  6,569 KB
uttvc015
4/12/2562 23:58:58
Size (KB)  :  6,240 KB
uttvc016
5/12/2562 0:01:06
Size (KB)  :  7,139 KB
uttvc017
4/12/2562 23:34:04
Size (KB)  :  7,520 KB
uttvc018
4/12/2562 23:34:14
Size (KB)  :  6,422 KB
uttvc019
4/12/2562 23:34:36
Size (KB)  :  6,444 KB
uttvc020
4/12/2562 23:34:48
Size (KB)  :  7,069 KB
uttvc021
4/12/2562 23:34:56
Size (KB)  :  6,691 KB
uttvc022
4/12/2562 23:35:06
Size (KB)  :  7,015 KB
uttvc023
4/12/2562 23:35:16
Size (KB)  :  7,033 KB
uttvc024
4/12/2562 23:35:28
Size (KB)  :  6,347 KB
uttvc025
4/12/2562 23:35:40
Size (KB)  :  7,044 KB
uttvc026
4/12/2562 23:35:56
Size (KB)  :  6,975 KB
uttvc027
4/12/2562 23:36:06
Size (KB)  :  7,007 KB
uttvc028
4/12/2562 23:36:18
Size (KB)  :  6,351 KB
uttvc029
4/12/2562 23:36:28
Size (KB)  :  6,582 KB
uttvc030
4/12/2562 23:36:34
Size (KB)  :  6,649 KB
uttvc031
4/12/2562 23:42:50
Size (KB)  :  7,332 KB
uttvc032
4/12/2562 23:49:06
Size (KB)  :  6,443 KB
uttvc033
4/12/2562 23:52:22
Size (KB)  :  7,593 KB
uttvc034
4/12/2562 23:53:16
Size (KB)  :  7,580 KB
uttvc035
4/12/2562 23:54:14
Size (KB)  :  6,557 KB
uttvc036
4/12/2562 23:54:42
Size (KB)  :  6,515 KB
uttvc037
4/12/2562 23:56:32
Size (KB)  :  6,610 KB
uttvc038
4/12/2562 23:35:28
Size (KB)  :  4,379 KB
uttvc039
4/12/2562 23:35:32
Size (KB)  :  4,216 KB
uttvc040
4/12/2562 23:48:12
Size (KB)  :  4,141 KB
uttvc041
4/12/2562 23:48:22
Size (KB)  :  4,507 KB
uttvc042
5/12/2562 1:05:52
Size (KB)  :  3,921 KB
uttvc043
5/12/2562 1:06:04
Size (KB)  :  4,343 KB
uttvc044
5/12/2562 1:19:08
Size (KB)  :  4,356 KB
uttvc045
5/12/2562 1:19:16
Size (KB)  :  4,264 KB
uttvc046
5/12/2562 1:19:28
Size (KB)  :  4,278 KB
uttvc047
5/12/2562 0:25:58
Size (KB)  :  3,848 KB
uttvc048
5/12/2562 0:27:14
Size (KB)  :  4,240 KB
uttvc049
5/12/2562 0:30:02
Size (KB)  :  3,693 KB
uttvc050
5/12/2562 1:11:50
Size (KB)  :  4,191 KB
uttvc051
4/12/2562 23:55:06
Size (KB)  :  7,305 KB
uttvc052
4/12/2562 23:59:40
Size (KB)  :  7,520 KB
uttvc053
5/12/2562 0:17:52
Size (KB)  :  6,909 KB
uttvc054
5/12/2562 0:24:32
Size (KB)  :  6,727 KB
uttvc055
5/12/2562 0:13:38
Size (KB)  :  6,505 KB
uttvc056
5/12/2562 0:15:38
Size (KB)  :  7,252 KB
uttvc057
5/12/2562 0:18:30
Size (KB)  :  6,015 KB
uttvc058
5/12/2562 0:26:28
Size (KB)  :  3,797 KB
uttvc059
4/12/2562 23:36:46
Size (KB)  :  6,521 KB
uttvc060
5/12/2562 1:30:02
Size (KB)  :  4,283 KB
uttvc061
4/12/2562 23:30:30
Size (KB)  :  4,329 KB
uttvc062
4/12/2562 23:30:42
Size (KB)  :  4,202 KB
uttvc063
4/12/2562 23:31:04
Size (KB)  :  3,520 KB
uttvc064
4/12/2562 23:31:20
Size (KB)  :  3,848 KB
uttvc065
5/12/2562 6:48:26
Size (KB)  :  3,292 KB
uttvc066
5/12/2562 0:16:26
Size (KB)  :  3,901 KB
uttvc067
5/12/2562 0:16:28
Size (KB)  :  3,582 KB
uttvc068
5/12/2562 0:20:24
Size (KB)  :  3,863 KB
uttvc069
5/12/2562 0:27:48
Size (KB)  :  4,779 KB
uttvc070
5/12/2562 1:04:02
Size (KB)  :  4,232 KB
uttvc071
5/12/2562 1:09:46
Size (KB)  :  4,209 KB
uttvc072
5/12/2562 1:10:40
Size (KB)  :  3,800 KB
uttvc073
5/12/2562 1:10:42
Size (KB)  :  3,424 KB
uttvc074
5/12/2562 1:10:46
Size (KB)  :  3,728 KB
uttvc075
5/12/2562 1:10:50
Size (KB)  :  3,685 KB
uttvc076
5/12/2562 1:10:52
Size (KB)  :  3,529 KB
uttvc077
5/12/2562 1:10:56
Size (KB)  :  3,668 KB
uttvc078
5/12/2562 1:10:58
Size (KB)  :  3,587 KB
uttvc079
5/12/2562 1:11:10
Size (KB)  :  4,090 KB
uttvc080
5/12/2562 1:11:30
Size (KB)  :  4,127 KB
uttvc081
5/12/2562 1:32:28
Size (KB)  :  3,831 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15