วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์และสามเณร 89 รูปเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณพิธีด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
5/12/2562 21:51:12
Size (KB)  :  6,887 KB
uttvc02
5/12/2562 21:51:52
Size (KB)  :  7,297 KB
uttvc03
5/12/2562 21:53:30
Size (KB)  :  7,640 KB
uttvc04
5/12/2562 21:54:26
Size (KB)  :  7,044 KB
uttvc05
5/12/2562 21:55:20
Size (KB)  :  6,683 KB
uttvc06
5/12/2562 21:56:08
Size (KB)  :  7,233 KB
uttvc07
5/12/2562 21:57:58
Size (KB)  :  6,799 KB
uttvc08
6/12/2562 3:10:28
Size (KB)  :  3,712 KB
uttvc09
6/12/2562 3:10:42
Size (KB)  :  3,811 KB
uttvc10
5/12/2562 22:10:12
Size (KB)  :  6,405 KB
uttvc11
5/12/2562 22:10:24
Size (KB)  :  6,195 KB
uttvc12
5/12/2562 22:12:44
Size (KB)  :  7,421 KB
uttvc13
5/12/2562 22:13:24
Size (KB)  :  6,259 KB
uttvc14
5/12/2562 22:13:56
Size (KB)  :  6,545 KB
uttvc15
5/12/2562 22:18:50
Size (KB)  :  6,125 KB
uttvc16
5/12/2562 22:19:02
Size (KB)  :  7,252 KB
uttvc17
5/12/2562 22:26:22
Size (KB)  :  6,524 KB
uttvc18
5/12/2562 22:26:54
Size (KB)  :  6,229 KB
uttvc19
5/12/2562 22:27:44
Size (KB)  :  6,814 KB
uttvc20
5/12/2562 22:28:00
Size (KB)  :  6,286 KB
uttvc21
5/12/2562 22:30:12
Size (KB)  :  5,949 KB
uttvc22
5/12/2562 22:34:04
Size (KB)  :  6,642 KB
uttvc23
5/12/2562 22:36:42
Size (KB)  :  8,268 KB
uttvc24
5/12/2562 22:37:02
Size (KB)  :  7,111 KB
uttvc25
5/12/2562 22:38:46
Size (KB)  :  7,080 KB
uttvc26
5/12/2562 22:39:14
Size (KB)  :  6,308 KB
uttvc27
5/12/2562 22:39:42
Size (KB)  :  6,959 KB
uttvc28
5/12/2562 22:40:24
Size (KB)  :  6,953 KB
uttvc29
5/12/2562 22:42:06
Size (KB)  :  6,985 KB
uttvc30
5/12/2562 22:44:14
Size (KB)  :  6,816 KB
uttvc31
5/12/2562 22:44:42
Size (KB)  :  6,842 KB
uttvc32
5/12/2562 22:44:48
Size (KB)  :  6,718 KB
uttvc33
5/12/2562 22:45:08
Size (KB)  :  6,227 KB
uttvc34
5/12/2562 22:45:42
Size (KB)  :  6,767 KB
uttvc35
5/12/2562 22:45:50
Size (KB)  :  6,687 KB
uttvc36
5/12/2562 22:45:56
Size (KB)  :  6,853 KB
Pages:     1 2 3