วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรม และทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
9/12/2562 9:00:12
Size (KB)  :  1,512 KB
uttvc02
9/12/2562 9:00:10
Size (KB)  :  1,602 KB
uttvc03
9/12/2562 9:00:08
Size (KB)  :  1,599 KB
uttvc04
9/12/2562 9:00:07
Size (KB)  :  1,240 KB
uttvc05
9/12/2562 9:00:05
Size (KB)  :  1,233 KB
uttvc06
9/12/2562 9:00:01
Size (KB)  :  1,383 KB
uttvc07
9/12/2562 8:59:59
Size (KB)  :  1,501 KB
uttvc08
9/12/2562 8:59:58
Size (KB)  :  1,288 KB
uttvc09
9/12/2562 8:59:57
Size (KB)  :  1,531 KB
uttvc10
9/12/2562 8:59:55
Size (KB)  :  1,546 KB
uttvc11
9/12/2562 9:00:26
Size (KB)  :  1,608 KB
uttvc12
9/12/2562 9:00:25
Size (KB)  :  1,617 KB
uttvc13
9/12/2562 9:00:23
Size (KB)  :  1,588 KB
uttvc14
9/12/2562 9:00:21
Size (KB)  :  1,438 KB
uttvc15
9/12/2562 9:00:20
Size (KB)  :  1,177 KB
uttvc16
9/12/2562 9:00:19
Size (KB)  :  1,177 KB
uttvc17
9/12/2562 9:00:18
Size (KB)  :  1,472 KB
uttvc18
9/12/2562 9:00:16
Size (KB)  :  1,341 KB
uttvc19
9/12/2562 9:00:15
Size (KB)  :  1,653 KB
uttvc20
9/12/2562 9:00:13
Size (KB)  :  1,491 KB
uttvc21
9/12/2562 9:13:19
Size (KB)  :  320 KB
uttvc22
9/12/2562 9:14:23
Size (KB)  :  507 KB
uttvc23
9/12/2562 9:14:22
Size (KB)  :  507 KB
uttvc24
9/12/2562 9:14:21
Size (KB)  :  515 KB
uttvc25
9/12/2562 9:14:20
Size (KB)  :  453 KB
uttvc26
9/12/2562 9:14:19
Size (KB)  :  441 KB
uttvc27
9/12/2562 9:14:18
Size (KB)  :  618 KB
uttvc28
9/12/2562 9:14:17
Size (KB)  :  503 KB
uttvc29
9/12/2562 9:14:16
Size (KB)  :  562 KB
uttvc30
9/12/2562 9:14:16
Size (KB)  :  585 KB
uttvc31
9/12/2562 9:14:15
Size (KB)  :  526 KB
uttvc32
9/12/2562 9:14:14
Size (KB)  :  561 KB
uttvc33
9/12/2562 9:14:13
Size (KB)  :  675 KB
uttvc34
9/12/2562 9:14:12
Size (KB)  :  655 KB
uttvc35
9/12/2562 9:14:10
Size (KB)  :  557 KB
uttvc36
9/12/2562 9:14:10
Size (KB)  :  548 KB
uttvc37
9/12/2562 9:14:08
Size (KB)  :  539 KB
uttvc38
9/12/2562 9:14:08
Size (KB)  :  591 KB
uttvc39
9/12/2562 9:14:07
Size (KB)  :  456 KB
uttvc40
9/12/2562 9:14:06
Size (KB)  :  714 KB
uttvc41
9/12/2562 9:14:05
Size (KB)  :  565 KB
uttvc42
9/12/2562 9:14:03
Size (KB)  :  486 KB
uttvc43
9/12/2562 9:14:03
Size (KB)  :  562 KB
uttvc44
9/12/2562 9:14:02
Size (KB)  :  567 KB
uttvc45
9/12/2562 9:14:01
Size (KB)  :  463 KB
uttvc46
9/12/2562 9:14:00
Size (KB)  :  456 KB
uttvc47
9/12/2562 9:13:59
Size (KB)  :  777 KB
uttvc48
9/12/2562 9:13:58
Size (KB)  :  532 KB
uttvc49
9/12/2562 9:13:57
Size (KB)  :  428 KB
uttvc50
9/12/2562 9:13:56
Size (KB)  :  513 KB
uttvc51
9/12/2562 9:13:55
Size (KB)  :  489 KB
uttvc52
9/12/2562 9:13:54
Size (KB)  :  538 KB
uttvc53
9/12/2562 9:13:53
Size (KB)  :  408 KB
uttvc54
9/12/2562 9:13:52
Size (KB)  :  372 KB
uttvc55
9/12/2562 9:13:51
Size (KB)  :  427 KB
uttvc56
9/12/2562 9:13:51
Size (KB)  :  438 KB
uttvc57
9/12/2562 9:13:50
Size (KB)  :  364 KB
uttvc58
9/12/2562 9:13:49
Size (KB)  :  359 KB
uttvc59
9/12/2562 9:13:48
Size (KB)  :  349 KB
uttvc60
9/12/2562 9:13:47
Size (KB)  :  349 KB
uttvc61
9/12/2562 9:13:47
Size (KB)  :  343 KB
uttvc62
9/12/2562 9:13:46
Size (KB)  :  303 KB
uttvc63
9/12/2562 9:13:45
Size (KB)  :  313 KB
uttvc64
9/12/2562 9:13:45
Size (KB)  :  359 KB
uttvc65
9/12/2562 9:13:44
Size (KB)  :  292 KB
uttvc66
9/12/2562 9:13:43
Size (KB)  :  393 KB
uttvc67
9/12/2562 9:13:41
Size (KB)  :  283 KB
uttvc68
9/12/2562 9:13:41
Size (KB)  :  323 KB
uttvc69
9/12/2562 9:13:40
Size (KB)  :  285 KB
uttvc70
9/12/2562 9:13:39
Size (KB)  :  278 KB
uttvc71
9/12/2562 9:13:39
Size (KB)  :  271 KB
uttvc72
9/12/2562 9:13:38
Size (KB)  :  273 KB
uttvc73
9/12/2562 9:13:37
Size (KB)  :  285 KB
uttvc74
9/12/2562 9:13:36
Size (KB)  :  298 KB
uttvc75
9/12/2562 9:13:36
Size (KB)  :  305 KB
uttvc76
9/12/2562 9:13:35
Size (KB)  :  307 KB
uttvc77
9/12/2562 9:13:34
Size (KB)  :  269 KB
uttvc78
9/12/2562 9:13:34
Size (KB)  :  292 KB
uttvc79
9/12/2562 9:13:34
Size (KB)  :  297 KB
uttvc80
9/12/2562 9:13:33
Size (KB)  :  284 KB
uttvc81
9/12/2562 9:13:32
Size (KB)  :  282 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12