วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
29/11/2562 23:37:46
Size (KB)  :  6,424 KB
2
29/11/2562 23:38:10
Size (KB)  :  7,172 KB
uttvc01
30/11/2562 0:16:56
Size (KB)  :  6,443 KB
uttvc02
30/11/2562 0:17:36
Size (KB)  :  6,565 KB
uttvc03
30/11/2562 0:18:42
Size (KB)  :  6,518 KB
uttvc04
30/11/2562 0:20:02
Size (KB)  :  6,668 KB
uttvc05
30/11/2562 0:21:32
Size (KB)  :  6,501 KB
uttvc06
30/11/2562 0:21:38
Size (KB)  :  7,176 KB
uttvc07
30/11/2562 0:22:08
Size (KB)  :  7,531 KB
uttvc08
30/11/2562 0:22:38
Size (KB)  :  6,846 KB
uttvc09
30/11/2562 0:23:02
Size (KB)  :  7,034 KB
uttvc10
30/11/2562 0:23:20
Size (KB)  :  7,450 KB
uttvc11
30/11/2562 0:24:34
Size (KB)  :  6,915 KB
uttvc12
30/11/2562 0:24:58
Size (KB)  :  7,021 KB
uttvc13
30/11/2562 0:25:36
Size (KB)  :  6,680 KB
uttvc14
30/11/2562 0:27:00
Size (KB)  :  6,760 KB
uttvc15
30/11/2562 0:27:44
Size (KB)  :  6,401 KB
uttvc16
30/11/2562 0:27:46
Size (KB)  :  6,956 KB
uttvc17
30/11/2562 0:29:48
Size (KB)  :  6,613 KB
uttvc18
30/11/2562 0:30:14
Size (KB)  :  7,213 KB
uttvc19
30/11/2562 0:31:08
Size (KB)  :  6,738 KB
uttvc20
30/11/2562 0:31:28
Size (KB)  :  7,343 KB
uttvc21
30/11/2562 0:31:36
Size (KB)  :  6,546 KB
uttvc22
30/11/2562 0:31:42
Size (KB)  :  6,613 KB
uttvc23
30/11/2562 0:31:50
Size (KB)  :  6,346 KB
uttvc24
30/11/2562 0:31:52
Size (KB)  :  7,591 KB
uttvc25
30/11/2562 0:33:06
Size (KB)  :  7,541 KB
uttvc26
30/11/2562 0:33:36
Size (KB)  :  6,418 KB
uttvc27
29/11/2562 23:24:16
Size (KB)  :  4,440 KB
uttvc28
29/11/2562 23:27:56
Size (KB)  :  4,372 KB
uttvc29
29/11/2562 23:30:50
Size (KB)  :  4,099 KB
uttvc30
29/11/2562 23:52:20
Size (KB)  :  3,853 KB
uttvc31
29/11/2562 23:52:32
Size (KB)  :  4,696 KB
uttvc32
29/11/2562 23:52:52
Size (KB)  :  4,053 KB
uttvc33
29/11/2562 23:53:06
Size (KB)  :  4,229 KB
uttvc34
29/11/2562 23:54:26
Size (KB)  :  4,420 KB
Pages:     1 2 3