วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน นักศึกษา "การบริจาคโลหิต" เพือทำความดี ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
5/11/2562 9:35:44
Size (KB)  :  3,663 KB
uttvc02
5/11/2562 9:36:36
Size (KB)  :  3,654 KB
uttvc03
5/11/2562 9:36:40
Size (KB)  :  3,991 KB
uttvc04
5/11/2562 9:35:36
Size (KB)  :  3,731 KB
uttvc05
5/11/2562 10:23:12
Size (KB)  :  4,187 KB
uttvc06
5/11/2562 10:23:16
Size (KB)  :  4,539 KB
uttvc07
5/11/2562 9:24:48
Size (KB)  :  3,476 KB
uttvc08
5/11/2562 9:19:32
Size (KB)  :  3,925 KB
uttvc09
5/11/2562 9:10:48
Size (KB)  :  4,340 KB
uttvc10
5/11/2562 9:12:30
Size (KB)  :  3,946 KB
uttvc11
5/11/2562 12:40:44
Size (KB)  :  2,254 KB
uttvc12
5/11/2562 9:26:42
Size (KB)  :  4,285 KB
uttvc13
5/11/2562 9:27:02
Size (KB)  :  3,590 KB
uttvc14
5/11/2562 9:37:20
Size (KB)  :  4,242 KB
uttvc15
5/11/2562 9:37:56
Size (KB)  :  4,231 KB
uttvc16
5/11/2562 9:38:28
Size (KB)  :  4,406 KB
uttvc17
5/11/2562 9:54:28
Size (KB)  :  4,271 KB
uttvc18
5/11/2562 9:54:44
Size (KB)  :  4,545 KB
uttvc19
5/11/2562 9:55:08
Size (KB)  :  4,320 KB
uttvc20
5/11/2562 9:56:26
Size (KB)  :  4,040 KB
uttvc21
5/11/2562 10:16:32
Size (KB)  :  4,528 KB
uttvc22
5/11/2562 10:18:58
Size (KB)  :  4,351 KB
uttvc23
5/11/2562 10:44:20
Size (KB)  :  4,326 KB
uttvc24
5/11/2562 10:57:28
Size (KB)  :  4,178 KB
uttvc25
5/11/2562 10:57:32
Size (KB)  :  4,153 KB
uttvc26
5/11/2562 11:05:04
Size (KB)  :  4,095 KB
uttvc27
5/11/2562 11:06:24
Size (KB)  :  4,251 KB
uttvc28
5/11/2562 11:10:52
Size (KB)  :  4,565 KB
uttvc29
5/11/2562 11:20:24
Size (KB)  :  4,202 KB
uttvc30
5/11/2562 12:07:14
Size (KB)  :  4,201 KB
Pages:     1