ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
อาชีวะ ทูเดอะ ฟิวเจอร์

โครงการของสมาคมและชมรมการตลาด (25 เมษายน 2560)

1.รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด
==> ดาวน์โหลดเอกสาร
2.สรุปองค์ความรู้  การตลาดนอกกะลา
==> ดาวน์โหลดเอกสาร
3.สรุปองค์ความรู้  กฎหมายและกลยุทธ์การตลาดขายตรง
==> ดาวน์โหลดเอกสาร
4.สรุปองค์ความรู้  การคิดวิเคราะห์กับการสอนแบบ PBL
 ==> ดาวน์โหลดเอกสาร
5.แบบฟอร์มเสนอโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลการอาชีวศึกษา
 ==> ดาวน์โหลดเอกสาร