ระบบโควตา (ภายนอก) 

- รับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
เฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ประกาศรับสมัคร/ระยะเวลา
(รอบการสมัคร)/ปฏิทินปฏิบัติงาน ระบบโควตา (ภายนอก)
/รายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือก/ใบสมัคร
ดาวน์โหลดไฟล์  Downloads- สำหรับครู/หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องโควตา ในแต่ละสถานศึกษา กรอกข้อมูลรายละเอียด ลงใน file excel กรอกข้อมูล/ตรวจทานรายละเอียดให้ถูกต้อง ตรงกับเอกสารใบสมัครที่นักเรียนกรอกทั้งหมดแล้ว ให้ส่ง file excel กลับมายัง Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อนี้เท่านั้นส่งไปชื่อ Email อื่นถือว่าการส่งข้อมูลโมฆะ และนำส่งให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์  
Downloads