พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฏลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ ก่อนทำการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดโครงการเชิญครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาส ร่วมสัมมนาครูแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพและพาเดินเดินชมนิทรรศการ การจัดการเรียนการสอน การสอบปฏิบัติ ของแต่ละสาขาวิชา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 30 มกราคม 2561คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาร่วมโครงการ THE 1st PROJECT EXHIBITION 2018 ประจำปีการศึกษา 2560 การแสดงผลงานของนักเรียนชั้น ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครู นักเรียน ชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้จัดทำโครงการนักบัญชีจิตอาสาพัฒนาวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วันที่ 27 มกราคม 2561คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมงานกีฬาอาชีวะสานสัมพันธ์ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
5.jpg

Events Calendar

Wednesday 06 September 2017
No events were found