การดำเนินงานสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ปีงบประมาณ 2555
ระหว่างวันที่ 18 ส.ค. 2555 - 1 ก.ย. 2555   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc0001.JPG
31/8/2555 14:27:35

Size (KB)  :  462 KB
uttvc0002.JPG
31/8/2555 14:27:35

Size (KB)  :  478 KB
uttvc0003.JPG
31/8/2555 14:27:48

Size (KB)  :  592 KB
uttvc0004.JPG
31/8/2555 14:27:49

Size (KB)  :  581 KB
uttvc0005.JPG
31/8/2555 14:27:36

Size (KB)  :  734 KB
uttvc0006.JPG
31/8/2555 14:27:36

Size (KB)  :  732 KB
uttvc0007.JPG
31/8/2555 14:27:37

Size (KB)  :  727 KB
uttvc0008.JPG
31/8/2555 14:27:40

Size (KB)  :  714 KB
uttvc0009.JPG
31/8/2555 14:27:38

Size (KB)  :  732 KB
uttvc0010.JPG
31/8/2555 14:27:40

Size (KB)  :  722 KB
uttvc0011.JPG
31/8/2555 14:27:41

Size (KB)  :  708 KB
uttvc0012.JPG
31/8/2555 14:27:38

Size (KB)  :  838 KB
uttvc0013.JPG
31/8/2555 14:27:41

Size (KB)  :  795 KB
uttvc0014.JPG
31/8/2555 14:27:42

Size (KB)  :  795 KB
uttvc0015.JPG
31/8/2555 14:27:43

Size (KB)  :  733 KB
uttvc0016.JPG
31/8/2555 14:27:43

Size (KB)  :  703 KB
uttvc0017.JPG
31/8/2555 14:27:44

Size (KB)  :  703 KB
uttvc0018.JPG
31/8/2555 14:27:45

Size (KB)  :  703 KB
uttvc0019.JPG
31/8/2555 14:27:45

Size (KB)  :  609 KB
uttvc0020.JPG
31/8/2555 14:27:39

Size (KB)  :  791 KB
uttvc0021.JPG
31/8/2555 14:27:46

Size (KB)  :  726 KB
uttvc0022.JPG
31/8/2555 14:27:47

Size (KB)  :  823 KB
uttvc0023.JPG
31/8/2555 14:27:47

Size (KB)  :  827 KB
uttvc0024.JPG
31/8/2555 14:27:48

Size (KB)  :  887 KB
uttvc0025.JPG
31/8/2555 14:27:49

Size (KB)  :  864 KB
Pages:     1 2 3