สมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2
โดยคัดเลือกจากความสามารถพิเศษ

  ดาวน์โหลด ผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส.
  รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชำเงิน วันเสาที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
พร้อมกันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เวลา 08.00 น.

 

เข้าสู่หน้าเว็บวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์