โควตา 60
1.โควตาภายนอก ดาวน์โหลด เอกสารทั้งหมด Downloads และ
ดาวน์โหลด File Excel เพื่อกรอกรายละเอียด Downloads

2. โควตาภายใน เฉพาะนักเรียน ปวช.3
ที่ศึกษาอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ Downloads


เข้าสู่เว็บวิทยาลัย