webmaster

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประกาศผู้สอบผ่านเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประกาศผู้สอบผ่านเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ)

1 9 10 11 12 13 16