ข่าวสารสำหรับบุคคลภายนอก

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม Kick Off ในการดูแลรักษาและพัฒนาคลองโพธิ์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ บริเวณคลองโพธิ์ (ข้างตลาดเทศบาล 5) ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม Kick Off ในการดูแลรักษาและพัฒนาคลองโพธิ์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ บริเวณคลองโพธิ์ (ข้างตลาดเทศบาล 5) ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

1 2 3