ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม Kick Off ในการดูแลรักษาและพัฒนาคลองโพธิ์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ บริเวณคลองโพธิ์ (ข้างตลาดเทศบาล 5) ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม Kick Off ในการดูแลรักษาและพัฒนาคลองโพธิ์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ บริเวณคลองโพธิ์ (ข้างตลาดเทศบาล 5) ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 29-30 เมษายน 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดการอบรม พัฒนาแผนการเรียนด้วยระบบโมดูล (Block Course) ยกระดับ การจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ณ ห้องสบันงา อาคารอินทนิล ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

นที่ 29-30 เมษายน 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดการอบรม พัฒนาแผนการเรียนด้วยระบบโมดูล (Block Course) ยกระดับ การจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ณ ห้องสบันงา อาคารอินทนิล ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

1 8 9 10 11 12 18