ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ภายใต้การนำโดยดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครอง สถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยม ผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ภายใต้การนำโดยดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครอง สถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก

วันที่ 8 เมษาบน2564 พิธีซ้อมใหญ่มอบประกาศนียบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอินทนิลชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

วันที่ 8 เมษาบน2564
พิธีซ้อมใหญ่มอบประกาศนียบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอินทนิลชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

1 20 21 22 23 24