พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการการแข่งขันลีลาศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ประจำปี 2564

ดร.สิริลักษณ์ ศรีธิธง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการแข่งขันลีลาศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ประจำปี 2564 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์