พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี 2564

ดร.สิริลักษณ์ ศรีธิธง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายสุนิด บุญธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันมาตรฐานฝัมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์