วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานโครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศรีพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์