วันที่ 26 กันยายน 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา ในการส่งเสริมความรู้ด้านเพศศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R ณ ห้องประชุมสบันงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์