วันที่ 30 กันยายน 2563 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อาชีวะ ปันน้ำใจ มอบน้ำดื่มให้กับ อาชีวะ ปันน้ำใจ อุตรดิตถ์-สุโขทัย ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์