วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 “ครูสุภาพร หนูฤทธิ์” ด้วยรักจากใจ สายใยพูกพัน ณ อาคาร 5 ชั้น 4 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์