ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน