วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแสนตอวิทยา และโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ทั้งนี้ร่วมต้อนรับครู เนื่องในโอกาสโอนย้ายมาปฏิบัติราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้แก่ 1. ครูอาริสา สุปน (แผนกวิชาสามัญ) 2.ครูกัญญาภัทร มนะสิริกุล (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์