วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.สิริลักษณ์ ศรีธิธง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE เขตพื้นที่ ระดับประเทศ ประจำปี 2564 โดยมีท่านผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะร่วมต้อนรับ คณะกรรมการในครั้งนี้ ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์