วันนี้ 24 ธันวาคม 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมแถลงข่าว โครงการเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ คิดเป็น ทำเป็น บริหารเป็น จำหน่ายเค้กและคุกกี้ ปีใหม