วันที่ 16 มกราคม 2565ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิดวันครู ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์