วันที่ 19 มกราคม 2565งานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการสอบเพื่อรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ตามโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์