วันที่ 20 มกราคม 2565นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์