วันที่ 29-30 เมษายน 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดการอบรม พัฒนาแผนการเรียนด้วยระบบโมดูล (Block Course) ยกระดับ การจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ณ ห้องสบันงา อาคารอินทนิล ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์