วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์