วันที่ 2-5 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยโทฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี (ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการ ลูกเสือ เนตรนารวิสามัญ อาชีวศึกษา) ภาคเหนือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือวิสามัญหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์