วันที่ 15 มิย.2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์