วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก -พิธีดื่มน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด -รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์