วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์