วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีไหว้ครูช่าง พระวิษณุกรรม เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณหน้าพระวิษณุกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์