วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องมะลุลี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์