วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โครงการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ณ วัดข่อยสูง ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ให้บริการเครื่องดื่ม นมเย็น