วันที่ 7 กันยายน 2565 นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดในโครงการ UTTVC FRESHY CONTEST 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมกีฬาและนันทนาการ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์